ylakuva_fnafrc_686-9902fdb53dd733b8ddb5a929ffaeaf79.jpg

FNA ir FRC


Visi „Ekeri“ FNA ir FRC kėbulai gali būti įrengti su šoninėmis durimis. „Ekeri“ ATP tipo patvirtinimas atitinka daugumą techninei įrangai ir maisto produktų transportavimui keliamų reikalavimų. Kėbulo izoliacija yra be freono. Šaldymo įranga įrengiama pagal klientų poreikius. „Ekeri“ ATP tipo kėbuluose gali būti įrengtos įvairios tarpinės pertvaros, kad būtų galima nustatyti įvairias temperatūras.


Šildytuvai ir šaldymo įranga

ATP susitarimas

ATP yra tarptautinis susitarimas dėl įrangos maisto transportavimui, kurio pilnas pavadinimas - „Sutartis dėl greitai gendančio maisto tarptautinio pervežimo ir dėl specialios įrangos, naudojamos tokiems kroviniams“. Dažniausiai naudojamos ATP klasės yra FNA ir FRC, kur raidė F reiškia  šaldymo įrangą, N – normalią izoliaciją, R – stiprią  izoliaciją. A – žymi temperatūras +12 °C - 0°C ir C +12°C - -20°C.

A tipo patvirtinimas yra reikalingas gaminti ATP patvirtintas transporto priemones. Tipo testai atliekami, pvz. „VTL Vakola“ Suomijoje. ATP patvirtinimas reiškia tam tikrą kėbulo izoliavimo vertę, minimalų šaldymo įrangos poveikį ir kaip ta šaldymo įranga ir kėbulas veikia kartu. Norint tai patikrinti, atliekamas atvėsinimo testas, kuriuo patvirtinama, kad šaldymo įranga ir kėbulas gali pakankamai greitai sumažinti temperatūrą.

„Ekeri“ siūlo pilną rinkinį ATP tipo patvirtintų kėbulų ir priekabų su alternatyvia įranga. Gaminiai gali būti gaminami su pilnai atsidarančiomis šoninėmis durimis ir ATP sertifikatu. ATP sertifikatas galioja 6 metus, po to sertifikatas gali būti atnaujintas du kartus 3 + 3 metų laikotarpiais. FRC kėbulas taip pat gali po 6 + 3 + 3 + metų būti testuojamas dėl FNA sertifikato 3 metams. Didžiausia patvirtinto kėbulo K vertė gali būti tokia: 0,70 W / m2 FNA. FNA naudojama šaldytų ir atvėsintų prekių, kurioms reikalinga stabili temperatūra tarp +12 °C - 0°C, gabenimui. Šaldytų produktų transportavimas reikalauja ATP klasės FRC, su maksimalia K verte 0,40 W/m2. „Ekeri“ FNA ir FRC sprendimai iš tiesų profesionalūs.